close
Azərbaycan diliEnglishRussian
Slide 1

Milli kurikulum

TƏHSİLİN KONSEPSİYASI (MİLLİ KURİKULUMU)

7 Oktyabr 2011

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 oktyabr 2006-cı il tarixli, 233 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA ÜMUMİ TƏHSİLİN KONSEPSİYASI (MİLLİ KURİKULUMU) GİRİŞ Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası - Milli K ...
Sorğu

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?