close
Slide 1


Ümumi təhsil sistemində dərslik siyasəti

More info

Name Value
Name of the publication: Ümumi təhsil sistemində dərslik siyasəti
Filesize: 61440
Filetype: application/msword
Date added: 20/07/2016, 14:06
Short description:

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?