close
Azərbaycan diliEnglishRussian
Slide 1


Biologiya

AdıSinifBaxışYükləmə

Ekosistem

YENİ
9BaxYüklə

Nuklein turşuları

YENİ
9BaxYüklə

Orqanizmlərin genetik modifikasiyası

YENİ
11BaxYüklə

Qida zənciri

YENİ
11BaxYüklə

Hüceyrənin kimyəvi tərkibi

YENİ
9BaxYüklə
Ətraf mühitin çirklənməsi9BaxYüklə
Enerji resursları7BaxYüklə
Enerji6BaxYüklə
Elementlər7BaxYüklə
Heterotrof qidalanma9BaxYüklə
İrsi xəstəliklər8BaxYüklə
Duyğu orqanları8BaxYüklə
Hüceyrənin bölünməsi – mitoz6BaxYüklə
Sinir sistemi8BaxYüklə
Su mühitindəki həyat8BaxYüklə
Quruda həyat8BaxYüklə
Onurğalılar8BaxYüklə
Onurğalı heyvanların çoxalması8BaxYüklə
Məməlilərdə müxtəlif qidalanma üsulları8BaxYüklə
Fərdlər və populyasiyalar8BaxYüklə

Sorğu

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?