close
Slide 1


Biology

TitleClassViewDownload

Ekosistem

NEW
9WatchDownload

Nuklein turşuları

NEW
9WatchDownload

Orqanizmlərin genetik modifikasiyası

NEW
11WatchDownload

Qida zənciri

NEW
11WatchDownload

Hüceyrənin kimyəvi tərkibi

NEW
9WatchDownload
Ətraf mühitin çirklənməsi9WatchDownload
Enerji resursları7WatchDownload
Enerji6WatchDownload
Elementlər7WatchDownload
Heterotrof qidalanma9WatchDownload
İrsi xəstəliklər8WatchDownload
Duyğu orqanları8WatchDownload
Hüceyrənin bölünməsi – mitoz6WatchDownload
Sinir sistemi8WatchDownload
Su mühitindəki həyat8WatchDownload
Quruda həyat8WatchDownload
Onurğalılar8WatchDownload
Onurğalı heyvanların çoxalması8WatchDownload
Məməlilərdə müxtəlif qidalanma üsulları8WatchDownload
Fərdlər və populyasiyalar8WatchDownload

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?