close
Slide 1


Physics

TitleClassViewDownload

Cərəyanın gücü və işi

NEW
8WatchDownload

Qüvvə momenti

NEW
8WatchDownload

Transistorlar

NEW
7WatchDownload
Yerdəyişmə, gedilən yol, sürət7WatchDownload
İdeal qaz qanunu9WatchDownload
Enerjinin çevrilməsi8WatchDownload
Om qanunu9WatchDownload
Kondensatorlar9WatchDownload
Atmosfer təzyiqi7WatchDownload
Qüvvənin ölçülməsi7WatchDownload
Hərəkətin qrafikləri7WatchDownload
Səsin intensivliyi7WatchDownload
Səs7WatchDownload
Sıxlıq7WatchDownload
Xüsusi istilik tutumu8WatchDownload
Sabit cərəyanlı elektrik dövrəsi8WatchDownload
Qalvanik elementlər və batareyalar8WatchDownload
Keçiricilər və izolyatorlar8WatchDownload
Ərimə və bərkimə8WatchDownload
Cisimlərin yüklənməsi8WatchDownload

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?