close
Azərbaycan diliEnglishRussian
Slide 1


Fizika

AdıSinifBaxışYükləmə

Cərəyanın gücü və işi

YENİ
8BaxYüklə

Qüvvə momenti

YENİ
8BaxYüklə

Transistorlar

YENİ
7BaxYüklə
Yerdəyişmə, gedilən yol, sürət7BaxYüklə
İdeal qaz qanunu9BaxYüklə
Enerjinin çevrilməsi8BaxYüklə
Om qanunu9BaxYüklə
Kondensatorlar9BaxYüklə
Atmosfer təzyiqi7BaxYüklə
Qüvvənin ölçülməsi7BaxYüklə
Hərəkətin qrafikləri7BaxYüklə
Səsin intensivliyi7BaxYüklə
Səs7BaxYüklə
Sıxlıq7BaxYüklə
Xüsusi istilik tutumu8BaxYüklə
Sabit cərəyanlı elektrik dövrəsi8BaxYüklə
Qalvanik elementlər və batareyalar8BaxYüklə
Keçiricilər və izolyatorlar8BaxYüklə
Ərimə və bərkimə8BaxYüklə
Cisimlərin yüklənməsi8BaxYüklə

Sorğu

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?