close
Azərbaycan diliEnglishRussian
Slide 1


Kimya

AdıSinifBaxışYükləmə
Kükürd və sulfat turşusu9BaxYüklə
Elektroliz. 1-ci Hissə8BaxYüklə
Dəmir9BaxYüklə
Alkenlər9BaxYüklə
Alkanlar9BaxYüklə
Qələvi metallar9BaxYüklə
Halogenlər VII qrup9BaxYüklə
Zülallar9BaxYüklə
Qələvi torpaq metalları. II qrup9BaxYüklə
Keçid elementləri9BaxYüklə
Halogen reaksiyaları9BaxYüklə
Qələvi metalların xassələri9BaxYüklə
Kovalent rabitə II Hissə8BaxYüklə
Kovalent rabitə - I hissə8BaxYüklə
Turşuların xassələri8BaxYüklə
Neytrallaşma reaksiyaları8BaxYüklə
Katalizatorlar8BaxYüklə
Əsasların xassələri8BaxYüklə
Duzlar8BaxYüklə
Dövri cədvəl8BaxYüklə

Sorğu

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?