close
Slide 1


Chemistry

TitleClassViewDownload
Kükürd və sulfat turşusu9WatchDownload
Elektroliz. 1-ci Hissə8WatchDownload
Dəmir9WatchDownload
Alkenlər9WatchDownload
Alkanlar9WatchDownload
Qələvi metallar9WatchDownload
Halogenlər VII qrup9WatchDownload
Zülallar9WatchDownload
Qələvi torpaq metalları. II qrup9WatchDownload
Keçid elementləri9WatchDownload
Halogen reaksiyaları9WatchDownload
Qələvi metalların xassələri9WatchDownload
Kovalent rabitə II Hissə8WatchDownload
Kovalent rabitə - I hissə8WatchDownload
Turşuların xassələri8WatchDownload
Neytrallaşma reaksiyaları8WatchDownload
Katalizatorlar8WatchDownload
Əsasların xassələri8WatchDownload
Duzlar8WatchDownload
Dövri cədvəl8WatchDownload

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?