close
Azərbaycan diliEnglishRussian
Slide 1


Riyaziyyat

AdıSinifBaxışYükləmə
Düzbucaqlının sahəsi6BaxYüklə

Qüvvətlər və köklər

YENİ
8BaxYüklə

Mütləq qiymətin funksiyası

YENİ
9BaxYüklə

Kvadrat funksiya

YENİ
9BaxYüklə

Kvadrat bərabərsizliklər

YENİ
9BaxYüklə

Cəbri kəsrlərin olduğu tənliklərin həlli

YENİ
9BaxYüklə

Bərabərsizliklər sistemi

YENİ
9BaxYüklə
Düzgün çoxüzlülərin səthinin sahəsi və həcmi5BaxYüklə
Kvadrat tənliklər ilə bağlı məsələlərin həll edilməsi (1)9BaxYüklə
Hesablama məsələləri9BaxYüklə
İki çevrənin qarşılıqlı vəziyyəti6BaxYüklə
Çevrələrlə bağlı məsələlərin həll edilməsi9BaxYüklə
Daxili və mərkəzi bucaqlar6BaxYüklə
Düz mütənasiblik8BaxYüklə
Tərs mütənasiblik8BaxYüklə
Funksiyalar6BaxYüklə
Üçbucaqların konqruyentliyi8BaxYüklə
Üçbucağın sahəsi8BaxYüklə
Qüvvətlər, köklər və qüvvət üstü8BaxYüklə
Məlumatların təhlil və müqayisəsi8BaxYüklə

Sorğu

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?