close
Slide 1


Mathematics

TitleClassViewDownload
Düzbucaqlının sahəsi6WatchDownload

Qüvvətlər və köklər

NEW
8WatchDownload

Mütləq qiymətin funksiyası

NEW
9WatchDownload

Kvadrat funksiya

NEW
9WatchDownload

Kvadrat bərabərsizliklər

NEW
9WatchDownload

Cəbri kəsrlərin olduğu tənliklərin həlli

NEW
9WatchDownload

Bərabərsizliklər sistemi

NEW
9WatchDownload
Düzgün çoxüzlülərin səthinin sahəsi və həcmi5WatchDownload
Kvadrat tənliklər ilə bağlı məsələlərin həll edilməsi (1)9WatchDownload
Hesablama məsələləri9WatchDownload
İki çevrənin qarşılıqlı vəziyyəti6WatchDownload
Çevrələrlə bağlı məsələlərin həll edilməsi9WatchDownload
Daxili və mərkəzi bucaqlar6WatchDownload
Düz mütənasiblik8WatchDownload
Tərs mütənasiblik8WatchDownload
Funksiyalar6WatchDownload
Üçbucaqların konqruyentliyi8WatchDownload
Üçbucağın sahəsi8WatchDownload
Qüvvətlər, köklər və qüvvət üstü8WatchDownload
Məlumatların təhlil və müqayisəsi8WatchDownload

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?