close
Slide 1


Dictionary

Enter the search word and type.
Begins with Contains Exact term
ƏLAVƏ TƏHSİLvətəndaşların hərtərəfli təhsil tələblərini ödəmək məqsədi ilə əlavə təhsil proqramları əsasında verilən təhsil
ƏYANİ VƏSAİTLƏRtədrisdə əyani vəsaitlər. Tədris prosesində ə.v. iki əsas funksiyanı yerinə yetirir: əyani görüntü vasitəsi və məlumat mənbəyi. Ə.v. təbii və təsviri , yəni məxsusi tədris məqsədilə yaradılmış vəsaitlərə bölünür. Natural obyektləri və təsviri birləşdirən kombinə edilmiş Ə.v. xüsusi növ təşkil edir

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?