close
Slide 1


Dictionary

Enter the search word and type.
Begins with Contains Exact term
QEYRİ-FORMAL TƏHSİLmüxtəlif kurslarda, dərnəklərdə və fərdi məşğələlərdə əldə olunan və dövlət təhsil sənədi verilməsi ilə müşayiət olunmayan təhsil forması

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?