close
Slide 1

Term Definition
AKKREDİTASİYA təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin dövlət təhsil standartlarına uyğunluğunu və onun statusunu müəyyənləşdirib təsdiq edən prosedur

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?