close
Slide 1

Term Definition
LİSENZİYA təhsil fəaliyyətinə dövlət tərəfindən verilən xüsusi razılıq

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?