close
Azərbaycan diliEnglishRussian
Slide 1

Bütün A Ə B D E F G H İ K Q L M N O P R S T V Y U
Termin İzahı
MƏKTƏBDAXİLİ İDARƏ SİSTEMİ bir-birilə bağlı elementlərin elə cəmidir ki, onların qarşılıqlı təsiri ilə idarəetmə funksiyalarını və onların idarə edilən obyektə təsirini həyata keçirtmək mümkündür

Sorğu

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?