close
Slide 1

Term Definition
ALİ TƏHSİL mütəxəssisin tam orta təhsil bazasında aldığı və uyğun diplomla təsdiq olunan ali təhsil müəssisələrində aldığı ixtisas səviyyəsi

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?