close
Slide 1

Term Definition
ATTESTAT təhsil müəssisəsini bitirənə hər hansı rütbənin verilməsini bildirən rəsmi sənəd

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?