close
Slide 1

Термин Определение
ATTESTAT təhsil müəssisəsini bitirənə hər hansı rütbənin verilməsini bildirən rəsmi sənəd

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?