close
Slide 1

Term Definition
ATTESTASİYA (lat. dilindən attestatio – şəhadətnamə) - hər bir təhsil pilləsində və səviyyəsində təhsilalanların təlim nailiyyətlərinin və təhsilverənlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi proseduru

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?