close
Slide 1

Термин Определение
ATTESTASİYA (lat. dilindən attestatio – şəhadətnamə) - hər bir təhsil pilləsində və səviyyəsində təhsilalanların təlim nailiyyətlərinin və təhsilverənlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi proseduru

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?