close
Slide 1

Термин Определение
REKTOR (lat. Rector – rəhbər, idarə edən)- ali məktəbə rəhbərlik edən şəxs. İntibah dövründə çoxsinifli məktəblərə rəhbərlik edən baş müəllimlər adlanırdı

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?