close
Slide 1

Term Definition
BAKALAVR (qədim lat. Baccalaureus), bakalavriatı bitirmiş şəxslərə verilən ali peşə-ixtisas dərəcəsi

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?