close
Slide 1

Term Definition
BİLİK DAİRƏSİ insanın maraq və biliklərinin əhatəsi

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?