close
Slide 1

Термин Определение
DAVRANIŞ MƏDƏNİYYƏTİ insan birgə yaşayışının ümumi tələb və qaydalarının müəyyənləşməsi, əhatə edənlərlə düzgün münasibət qurmaq bacarığı

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?