close
Slide 1

Термин Определение
DEKANAT dekanın rəhbərlik etdiyi fakültənin idarə edilməsi

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?