close
Slide 1

Термин Определение
ADLI TƏQAÜD təhsildə uğurlu nəticələri ilə xüsusi fərqlənən, təhsil müəssisəsinin ictimai-mədəni həyatında fəal iştirak edən təhsilalanlar üçün dövlət, hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən konkret şəxsin adına təsis olunan təqaüd.

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?