close
Slide 1

Term Definition
ADYUNKTURA hərbi təhsil müəssisəsində doktoranturaya bərabər tutulan yüksək ixtisaslı elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması forması

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?