close
Slide 1

Термин Определение
ADYUNKTURA hərbi təhsil müəssisəsində doktoranturaya bərabər tutulan yüksək ixtisaslı elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması forması

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?