close
Slide 1

Термин Определение
AĞIL insanın dərketmə bacarığının ümumiləşmiş xüsusiyyəti. Dar mənada düşüncə ilə bağlı beyində gedən əməliyyatlar. Ağlın xüsusiyyətləri: cəldlik,dəqiqlik, dərinlik, genişliyi, yaradıcılığı

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?