close
Slide 1

Термин Определение
ELMLƏR DOKTORU elm sahələri üzrə doktoranturanın ikinci pilləsində verilən ən yüksək elmi dərəcə

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?