close
Slide 1

Термин Определение
İNFORMAL TƏHSİL özünütəhsil yolu ilə biliklərə yiyələnmənin forması

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?