close
Slide 1

Term Definition
KAMPUS müvafiq maddi-texniki bazaya və infrastruktura malik təhsil kompleksi (şəhərciyi)

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?