close
Slide 1

Термин Определение
KURS İŞİ iqtisadi, humanitar , ümumiyyətlə, bütün istiqamətlərdə təhsil alanların fənnin tədrisinin sonunda yerinə yetirdiyi müstəqil iş. K.İ.-nin yerinə yetirilməsi prosesində tələbələrin yaradıcı fikirlərinin də qeyd olunduğu işlər təqdim olunur

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?