close
Slide 1

Термин Определение
QEYRİ-FORMAL TƏHSİL müxtəlif kurslarda, dərnəklərdə və fərdi məşğələlərdə əldə olunan və dövlət təhsil sənədi verilməsi ilə müşayiət olunmayan təhsil forması

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?