close
Slide 1

Термин Определение
LİSENZİYA təhsil fəaliyyətinə dövlət tərəfindən verilən xüsusi razılıq

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?