close
Slide 1

Term Definition
MAARİF PROSESİ dövlət təhsil standartlarına uyğun təhsil məsələlərinin həllinə və şəxsiyyətin inkişafına yönəlmiş təlim-tədris və özünütəhsil proseslərinin məcmusudur

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?