close
Slide 1

Термин Определение
MƏKTƏB sos. inistitut, cəmiyyət, şəxsiyyət və dövlətin təhsil tələbatını ödəmək üçün ictimai- dövlət sistemi

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?