close
Slide 1

Term Definition
MÜƏLLİMİN DİAQNOSTİK DÜŞÜNCƏSİ uşağın müxtəlif xüsusiyyətlərinin təhlili və şəxsiyyətin proqnozlaşdırılması ilə vahid şəkildə birləşdirilməsi

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?