close
Slide 1

Термин Определение
MÜƏLLİMİN DİAQNOSTİK DÜŞÜNCƏSİ uşağın müxtəlif xüsusiyyətlərinin təhlili və şəxsiyyətin proqnozlaşdırılması ilə vahid şəkildə birləşdirilməsi

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?