close
Slide 1

Термин Определение
MÜƏLLİMİN MƏNƏVİYYYATI müəllimin ped.fəaliyyəti zamanı ətrafındakı insanlarla münasibətinin xüsusi normativ- dəyərlər forması

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?