close
Slide 1

Термин Определение
MÜSTƏQİL TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİ birbaşa və ya hər hansı təşkilat rəhbərlik edilmədən təsdiqlənmiş proqram əsasında fəaliyyət göstərən təhsil müəssisəsi. Adətən bu humanitar istiqamətli təhsil verən müəssisədir. Bu təhsil müəssisələri dövlət, özəl qurumlar, yerli özünüidarəetmə orqanları, qeyri-hökümət təşkilatları tərəfindən maliyələşdirilə bilər

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?