close
Slide 1

Термин Определение
MÜVƏFƏQİYYƏT təhsil alanların tədris proqramlarının tələblərinə əsasən profesinal elm, bilik və bacarıqlara yiyələnməsinin xüsusiyyətləri. Təhsil alanların m. göstəriciləri: cari, cari mövzuya görə, yarımilliklərə əsasən; yekun- bütün il boyu fənn üzrə beşballıq sistem əsasında ol qiymətlər hesab edilir

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?