close
Slide 1

Термин Определение
ALQORİTM əməliyyatların yerinə yetirilmə ardıcıllığını, daha doğrusu, müəyyən sinfə aid olan məsələləri həll etməyə imkan yaradan təlimat. Alqoritmin əsasında müəllim tərəfindən şagirdlər üçün müxtəlif yaddaş məsələləri, öyrənilən hadisə və faktların təhlili sxemləri tərtib edilir

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?