close
Slide 1

Термин Определение
ÖZ-ÖZÜNƏ TƏHSİL təhsil müəssisələrindən kənarda, müstəqil surətdə iş yolu ilə əldə edilir. Qiyabi təhsil növü nisbətən öz-özünə təhsilə yaxındır. Lakin bu tip təhsil bütöv təhsil sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Öz-özünə təhsil –bu məqsədyönlü, sistematik, təhsilin təkmilləşməsinə yönəlmiş fəaliyyətdir

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?