close
Slide 1

Термин Определение
PEDAQOQ yun. Paidagogós – tərbiyəçi, páis, yiyəlik halı paidós - uşaq и ágo – tərbiyə edirəm), Orta ümumtəhsil, peşə-ixtisas məktəbinin, ali, orta-ixtisas, internat, uşaq evi, tərbiyə koloniyasında, məktəbdənkənar müəssisənin müəllimi, həmçinin elmi işçisidir

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?