close
Slide 1

Term Definition
PEDAQOGİKA 1) tərbiyənin konkret-tarixi qanunlarını, cəmiyyətin bu qanunlarla bağlılığını, cəmiyyətin mövcud təlim-tədris qaydalarını öyrənənelmdir; 2) təlim,təhsil və tərbiyəni öyrənən nəzəri və tətbiqi elmlərin toplusu; 3) ali təhsil müəssisələrində tədris edilən fənn

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?