close
Slide 1

Term Definition
PEDAQOJİ ETİKA bütöv ped. proses şərtində əxlaqın (mənəviyyatın) fəaliyyət spesifikasını əks etdirən etikanın tərkib hisəsi; müəllimin əxlaqi fəaliyyətinin aspektləri barədə elmdir. P.e.-nın predmeti müəllimin düşüncə, davranış, münasibət və fəaliyətində əxlaqının əks olunmasıdır

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?