close
Azərbaycan diliEnglishRussian
Slide 1

Bütün A Ə B D E F G H İ K Q L M N O P R S T V Y U
Termin İzahı
PEDAQOJİ TAPŞIRIQ yaranmış ped. vəziyyətin dərki və bu vəziyyətə uyğun qərar qəbulu

Sorğu

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?