close
Slide 1

Term Definition
PEDAQOJİ TAPŞIRIQ yaranmış ped. vəziyyətin dərki və bu vəziyyətə uyğun qərar qəbulu

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?