close
Slide 1

Term Definition
PEDAQOJi MƏQSƏD müəllim və şagird arasında qarşılıqlı əlaqənin nəticəsi, müəllimin düşüncəsində olan və sonradan ped.prosesə təkan verən digər təhsil komponentlərinin formalaşması

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?